Member ginn

De Formulaire ass de Moment zou well all Packagen déi duerch dëse Form kaaft kënne ginn, sinn ofgelaf.

Kontaktadress vun der Union Cycliste du Nord Ettelbruck

Rob Weber
Wämperweeg 38
L-9980 WILWERDANGE
Tel: 621 31 81 07
 
info@ucne.lu

Comité Union Cycliste du Nord Ettelbruck

Président: Nico SCHEIER
Secrétaire: Rob WEBER
Trésorier: Serge DISTELDORFF
Membre: Lou BECKENÉ
Membre: Marco FERRARI
Membre: Marie-Louise ZENNER

Bankkonto

Union Cycliste du Nord Ettelbruck
IBAN: LU22 1111 0252 4626 0000
BIC:   CPPLULL